Anställda på behandlingshem döms efter 19-årings död

Susanne Nilsson

19-åriga Melvin dog på behandlingshemmet Korpberget i Kramfors. Efter händelsen åtalades föreståndaren och två ägare tillika behandlingsansvariga i december förra året. Nu dömer Ångermanlands tingsrätt två av dem för vållande till annans död. Den tredje frikänns.

Melvin fördes till Korpberget i februari 2021. Han var då kraftigt drogpåverkad. Personalen lät honom sova i ett dygn innan de upptäckte att han var medvetslös och larmade ambulans. Han fördes till sjukhus, där läkare konstaterade att han var hjärndöd på grund av syrebrist.

Personalens oaktsamhet orsakade Melvins död

Tingsrätten anser att de anställda har brustit i sitt ansvar och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att Melvin fick den tillsyn och medicinska bedömning han behövde. Rätten bedömer att deras oaktsamhet ledde till 19-åringens död.

“Med den information som de två dömda hade borde de ha vidtagit ytterligare åtgärder i form av tillsyn och medicinsk bedömning. De var medvetna om att det fanns en risk för att den intagne kunde dö om han inte fick nödvändig hjälp i tid. De har därför av oaktsamhet orsakat hans död”, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

De ansvariga döms till villkorlig dom samt att betala skadestånd till Melvins anhöriga.