Anders Eklund nekas tidsbestämning av sitt livstidsstraff – för andra gången

Susanne Nilsson
Örebro tingsrätt avslog dubbelmördarens ansökan om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Foto: Tommy Andersson

Morddömde Anders Eklund, numera Gustavsson, får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt. Detta rapporterar Dagens Juridik. Beslutet har fattats av Örebro tingsrätt, med motiveringen att återfallsrisken är alltför hög.

Eklund dömdes 2008 för morden på Pernilla Hellgren och Engla Höglund. Han dömdes också för grov våldtäkt, grov våldtäkt mot barn, försök till våldtäkt och barnpornografibrott.

Gått vidare i livet

I slutet av förra året ansökte Eklund för andra gången om att få sitt straff tidsbestämt. Enligt honom själv har han gått vidare i livet och vill fortsätta att gå i terapi. Han ska också ha uppgett att han har möjlighet att få ett arbete om han får tidsbestämt.

Hög risk för återfall

I Kriminalvårdens yttrande framgår att Eklund till största del skött sig väl under sin tid på anstalt. Han har dock fått varningar för olämpligt uppträdande mot personal och för att han hotat en medintagen. Enligt Rättsmedicinalverkets bedömning löper Eklund hög risk att återfalla i allvarlig brottslighet.

”Eklunds mångåriga och genomgripande mönster av sexual- och våldsbrott, där han visat en anmärkningsvärd brist på hänsyn och empati för offrens rättigheter och lidande, framstår som ytterst belastande i riskhänseende” skriver RMV enligt Dagens Juridik. Hotbilden mot Eklund, och hans bristande förmåga att hantera den stress och påfrestning som den kan innebära, är också något som RMV pekar på.

Absolut hinder för tidsbestämning

Tingsrätten konstaterar att det föreligger “en konkret och beaktansvärd risk för återfall i allvarlig brottslighet” vilket innebär ett absolut hinder för tidsbestämning. Därför avslås ansökan.