Allvarliga brister hos friskola – hotas med vite

Susanne Nilsson

Skolinspektionen har gett ett vitesföreläggande på en halv miljon kronor till Thoren business school i Solna. Detta på grund av att skolan har stora brister i undervisningen och betygsättningen. Det handlar bland annat om lagstadgade undervisningstimmar som inte genomförts och om betyg som sätts trots otillräckliga underlag.

– Eleverna får inte den utbildning och undervisningstid som de har rätt till. Det gör att de går miste om kunskaper som de ska få inom sin utbildning, säger Maud Karlström, utredare vid Skolinspektionen, till DN.

Skolan fick ett första föreläggande gällande bristerna i betygssättningen i december förra året, men har trots det inte gjort något åt problemet. Nu har skolinspektionen gjort en ny tillsyn av skolan, och i sitt nya föreläggande lägger de till ett vite på en halv miljon kronor som ska betalas om skolan inte kommit till rätta med de påtalade bristerna före den tionde januari nästa år.