Alla partier bryter mot affischeringsregler

Ricard Aron Nilsson

Det hänger valaffischer runt om i landet – på staket, lyktstolpar, inget ställe verkar tabu. Dock finns tydliga regler för vad som gäller och vid en kontroll har det visat sig att samtliga partier bryter mot den reglering som finns.

En undersökning som SVT genomfört visar att alla partier bryter mot de regler som finns uppställda. Enligt den rättsliga reglering som finns, måste valaffischer placeras på ett visst förutbestämt avstånd till bland annat vägar med hänsyn till trafiksäkerheten.

Detta gäller:

  • Minst 5 meter från vägkanten.
  • Minst 50 meter från vägmärken eller trafiksignaler.
  • Minst 75 meter från en vägkorsning eller rondell.

Informerades inte om reglerna

Partierna ber ofta personer som bor lokalt att sätta upp affischer, Nongrata har varit i kontakt med en man som hjälpt till med att göra reklam för sitt parti.

– Ingen sa till oss att det fanns regler. Jag och min vän fick en hög med affischer och ett område som var vårt ansvar. Kommer ihåg att min vän satte upp en på en vägskylt, säger mannen i 25-årsåldern till Nongrata.