Älg smet in på Liseberg – avlivades

Ricard Aron Nilsson

Under natten till lördagen tog sig en besökare in på Liseberg utan att betala. En älg lyckades smita in utan personalens vetskap. När detta upptäcktes gjordes försök att jaga ut den, men när man misslyckades fick polisen fatta beslut om avlivning. Enligt den bedömning som gjordes saknades möjligheter att släppa ut älgen på ett sätt som inte hotade människor eller trafik.