Advokat straffas av disciplinnämnden – skickade in överklagan till fel domstol

Nathalie Wästerlund

En advokat får en varning från Advokatsamfundets disciplinnämnden efter att hon gjort flera fel i sin roll som offentlig försvarare. Hon misslyckades bland annat med att skicka in en överklagan i rätt tid. Detta rapporterar bland annat Dagens Juridik.

Advokaten i fråga anmäldes av en klient som hon agerat offentlig försvarare för. Klienten uppgav att han tilldelats henne utan att ha begärt henne, och att han ansåg att hon inte skött försvaret av honom på ett bra sätt. Klienten dömdes i tingsrätten och bad advokaten att omedelbart överklaga domen, vilket hon gick med på. Hon väntade dock till sista dagen för överklagande och skickade in den till fel domstol, vilket gjorde att den förföll.

Uppmanade klienten att stämma henne

Advokaten uppmanade då klienten att stämma henne i domstol och kräva skadestånd. Hon lovade att göra vad hon kunde för att rätta till sitt misstag. Klienten kontaktade den aktuella domstolen och bad dem ta ansvar för kvinnans agerande, men fick då svaret att den enda möjligheten han hade var att ansöka om återställande av försutten tid. Detta avslogs dock av både hovrätten och Högsta domstolen.

“Hennes livs största misstag”

I ett yttrande till advokatsamfundet skriver advokaten att hon medger att hon skickat överklagandet till fel domstol, och beskriver detta som “hennes livs största misstag som advokat”. Hon meddelade även sin klient att hon skulle säga upp sig från sitt jobb på sin dåvarande advokatbyrå, vilket innebar att hon även avslutade rollen som offentlig försvarare för mannen.

Åsidosatte god advokatsed

“När domen från tingsrätten kom träffades hon och klienten mycket riktigt och hon fick uppdraget att överklaga domen. Inte vid något tillfälle förde han då fram missnöje med henne som ombud eller kritik mot hennes sätt att föra försvaret. Hon uppfattade honom som nöjd med hennes sätt att hantera målet”, skriver hon i yttrandet och menar på att hennes arbete som offentlig försvarare varit korrekt och utförts på ett adekvat sätt.

Men disciplinnämnden slår nu fast att hon trots allt allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat när hon inte överklagat domen inom tidsramen. Hon har åsidosatt god advokatsed och straffas därför med en varning.