Advokat åtalas av Ekobrottsmyndigheten – ska ha begått uppsåtliga bokföringsbrott

Nathalie Wästerlund
Ekobrottsmyndigheten går efter advokat för flera fall av bokföringsbrott. Foto: Ekobrottsmyndigheten

Under fredagen åtalades en advokat för flera fall av bokföringsbrott vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Åklagaren yrkar bland annat på att advokatbolaget ska åläggas en företagsbot på 240 000 kronor.

En praktiserande advokat ska enligt Dagens Juridik (DJ) ha åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att inte avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning för åren 2017-2021.

“Rörelsens ekonomiska resultat och ställning har därför inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen”, skrivs det i åtalet.

Bokföring en viktig pusselbit

Årsredovisningen är en viktig del i ett aktiebolag, både som grund för utgifter i form av skatter och avgifter och för handlingspartners och kreditgivare.
– Flera omständigheter i ett aktiebolag blir inte heller kända förrän årsredovisningen upprättats. Den utgör därför en viktig pusselbit för den som har behov att bedöma ett aktiebolags resultat och ställning, säger kammaråklagare Andreas Bergman vid Ekobrottsmyndigheten till DJ.

Begick brott med uppsåt

Åklagaren menar på att advokaten ska ha begått brottet med uppsåt eller av oaktsamhet. Advokaten har varit skyldig att fullgöra bolaget bokföringsskyldighet i enlighet med vad lagen säger, vilket inte har gjorts. Åklagaren yrkar därför på att, förutom straffansvaret, även ålägga en företagsbot på 240 000 kronor.

Kan få fängelse i upp till sex år

Bokföringsbrott kan medföra straff på böter eller fängelse i upp till sex månader om det klassas som ett ringa brott. Den som är ansvarig för bokföringen, styrelsen och/eller ägaren, kommer att bli straffad även om själva bokföringsbrottet läggs över på någon annan, till exempel en annan anställd eller en redovisningsbyrå. Om brottet är av normalgrad eller grovt kan du få fängelse i upp till sex år.