Ovanlig runsten har grävts fram – kan innehålla världens äldsta inskrifter

Nathalie Wästerlund

En ovanligt gammal runsten har grävts fram i Hole kommun i Norge. Runstenen dateras till perioden mellan år 1 och 250 e.Kr, vilket kan göra den till den äldsta runstenen som någonsin hittats.

Fyndet gjordes vid arkeologiska utgrävningar i samband med utvecklingen av en järnväg. Efter ingående analyser för att bland annat tidsbestämma stenen har forskarna nu kunnat presentera resultatet – förmodligen världens äldsta runsten. Åtminstone av de som upptäckarna hittat än så länge.

“Det mest sensationella i mitt liv”

– Den här runupptäckten är det mest sensationella som jag som runforskare har fått tag på i mitt liv. Det är otroligt lärorikt och inspirerande, säger Kristel Zilmer, runolog och professor vid Kulturhistoriska museet till NRK.

Ovanliga inskrifter

Zilmer påpekar också att den här upptäckten innebär att runstenar troligtvis är äldre än vad vi tidigare trott. Stenen är prydd med inskriptioner och symboler som forskare inte känner igen. Vissa inskrifter påminner istället om manusbilder och klotter, något som inte är vanligt förekommande på runstenar.

En av Skandinaviens första runstenar

Bland annat tros man ha hittat ett namn på runstenen som tillhör en person som levt för cirka 2000 år sedan. Detta gör att man misstänker att just denna runsten är ett av de allra första försöken att skapa runor och runstenar i Skandinavien.