90 miljarder i elbidrag kan ge ca 12.500 – 25.000 kr till hushållen

Elin Eriksson

De rusande elpriserna slår hårt mot hushåll och företagare i södra och mellersta Sverige, på el-byråkratiska ”elområde 3 och 4”. Det får antas att el-bidragen primärt kommer ges till dessa och om bidragen inte hjälper så kanske Sverige får elflyktingar till Norrland?

Drygt 90 miljarder kr i el-bidrag har utlovats till svenska hushåll och företagare i samband med rusande elpriser. Andra nivåer har diskuterats och det är oklart om företagare ska få ta del av el-bidragen. Så vad ger då 90 miljarder kr till hushållen?

Hushållen i södra och mellersta Sverige antar vi att ca 75% av Sveriges drygt 4,8 miljoner hushåll bor i. Företag är inte inkluderade i uträkningen. Det innebär att ca 3,6 miljoner hushåll skulle få ta del av elbidraget, troligen sträcker sig elbidraget till 2023. Skulle utbetalning ske under 2022 och 2023 så blir det halva bidraget under 2022 och halva under 2023.

En vanlig villa konsumerar cirka 20.000 kwh/år och priset mellan elområde 1 och 4 skiljer sig med tusentals % och det får antas att denna vinter kommer ge rekord i priser.

Det ger ett el-bidrag på 25.000 kr / hushåll, delas betalning upp och sträcker sig till 2023 så blir det 12.500 kr.

Kommuner, regioner och offentlig sektor kan komma att få ta del av el-bidragen då det kostar att värma upp outhyrda fastigheter, skolor, äldreboende, idrottsanläggningar, badhus och övrig kärnverksamhet. Ska dessa ta del av el-stöden så minskar hushållens andel. Då har inte företagen och industrierna fått ta del av el-stöden.

Frågan är om dessa el-stöd kommer räcka till att rädda de svenska hushållen eller om det kommer bli en ny våg av elflyktingar till Norrland för att kunna ha råd att värma sig i Sverige.