80 hundar ska avlivas – på grund av smittorisk

Nathalie Wästerlund

Länsstyrelsen i Norrbotten omhändertog 80 hundar som olovligen smugglats in i Sverige, vilket Nongrata tidigare rapporterat om. Eftersom ärendet var så pass omfattande så har nu Jordbruksverket fått ta över. De har fattat beslut om att samtliga hundar ska avlivas av smittskyddsskäl.

– Vi har fått så ofullständiga uppgifter om hundarnas historia, till exempel vilka länder de kommer ifrån. Det saknas bevis på rabiesvaccinering, chippning och pass. En del hundar har viss dokumentation men eftersom det inte gäller alla och de har vistats tillsammans så måste vi avliva samtliga, säger Simon Lövgren, enhetschef på Jordbruksverket, till SVT Norrbotten.

Hundarna kan vara smittade av till exempel rabies eller andra smittsamma sjukdomar. Eftersom det finns en risk att dessa smittor förs in och sprids vidare i Sverige så måste man avliva dem. Jordbruksverket har ännu inte beslutat om vad man ska göra med de tre hästarna.