78-åring mördade kärleksrival – hovrätten skärper straffet

Susanne Nilsson
Hovrätten för Västra Sverige skärpte straffet för 78-åringen. Foto: Johan Wingborg

En 78-årig man sköt ihjäl en annan man med sitt hagelgevär. En kvinna, som 78-åringen känt under tio års tid och haft en relation med, blev vittne till händelsen eftersom den skedde i hennes bostad. Tingsrätten dömde mannen till 13 års fängelse, med hänvisning till hans höga ålder. Nu har hovrätten skärpt straffet till 16 års fängelse.

Den mördade mannen hade känt kvinnan under en längre tid. Motivet till mordet ska ha varit att 78-åringen såg den andre mannen som en rival, eftersom han upplevde att han hade ett intresse för kvinnan. Enligt 78-åringen hade den andre mannen hotat honom på telefon och uppmanat honom att lämna kvinnan ifred.

Sköts i magen

78-åringen ringde polisen och anmälde hotet, men upplevde att det inte togs på allvar. Därför hämtade han sitt hagelgevär som förvarades i ett vapenskåp i hans bostad. Han åkte sedan hem till kvinnan, där den andre mannen befann sig, och sköt honom i magen. Den skjutne mannen avled av sina skador, och 78-åringen greps av polisen kort efter händelsen.

Bedömdes ha uppsåt

78-åringen sade i förhör att han avlossat skottet av misstag, men åklagaren hävdar att han agerat med uppsåt då han sköt och dödade den andre mannen. Tingsrätten ansåg att det var ställt utom rimligt tvivel att 78-åringen avsåg att döda sitt offer. Han dömdes därför för mord. Ett livstidsstraff ansågs inte vara aktuellt, men omständigheterna kring mordet ses som försvårande av rätten. Straffvärdet för mordet uppgår därför till 18 års fängelse. Rätten tog dock hänsyn till mannens höga ålder och dömde honom därför till 13 års fängelse. “Sett till hans ålder skulle ett så långt fängelsestraff som straffvärdet motsvarar riskera att drabba honom oskäligt hårt” skrev domstolen enligt Dagens Juridik.

Karaktär av en avrättning

Domen överklagades till hovrätten, som instämmer i tingsrättens bedömning gällande de försvårande omständigheterna. De pekar på att att mordet haft “karaktär av en avrättning”, och att offret måste ha känt svår smärta och dödsångest. Hovrätten anser, i likhet med tingsrätten, att det med hänsyn till den så kallade billighetshänsynen finns tillräckliga skäl att reducera straffet med mer än ett år, dock inte lika mycket som i tingsrättens dom. Hovrätten dömer därför 78-åringen till 16 års fängelse.