74-årig morddömd man får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

Susanne Nilsson
Foto: Tommy Andersson

Örebro tingsrätt har avslagit en 74-årig mans ansökan om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt. Mannen dömdes 1996 för ett brutalt knivmord på en kvinna.

Trots att mannen avtjänat 26 år av straffet och under tiden blivit delvis förlamad anser tingsrätten att det fortfarande föreligger en beaktansvärd risk för att mannen ska återfalla i allvarlig brottslighet.

Omfattande och grym misshandel

Den mördade kvinnan hade totalt 17 stick- och skärskador som orsakats av mannen. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att misshandeln som mannen utsatte kvinnan för var “mycket omfattande och grym” och att mannens handlande varit  ”ett hänsynslöst utnyttjande av en ensam kvinnas skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig”. Han dömdes därför till livstids fängelse i båda instanserna.

Tredje prövningen

Detta är tredje gången som en prövning görs av mannens fall och huruvida livstidsstraffet ska omvandlas till tidsbestämt, och även denna gång avslås ansökan. Tingsrätten hänvisar i sin bedömning till att mannen vid upprepade tillfällen har rapporterats för misskötsamhet. Han har hamnat i konflikter med andra intagna, vägrat att lämna drogprov, uttryckt sig nedlåtande mot en kriminalvårdare och kissat på golvet efter en permission istället för att lämna urinprov. Han har också suttit isolerad under både längre och kortare perioder på grund av säkerhets- och utredningsskäl.

Vill leva sin sista tid i frihet

Mannen själv framhåller att han fyller 75 år i december och att hans hälsa kraftigt försämrats. Han har diabetes och har blivit delvis förlamad. Hans önskan är att få leva sin sista tid i frihet och fortsätta att skriva sina memoarer. Han säger att han blivit bättre på att hantera konflikter, och att han haft mer än 100 anmärkningsfria  permissioner.

Konkret risk för återfall i brottslighet

Örebro tingsrätt gör dock bedömningen att det “fortsatt föreligger en konkret och beaktansvärd risk för att mannen ska återfalla i brottslighet av allvarligt slag” och att hans straff därför inte ska tidsbestämmas.