50 miljoner människor fast i slaveri

Nathalie Wästerlund

Enligt en ny rapport från FN så sitter cirka 50 miljoner människor fast i någon form av “modernt slaveri”. Många faktorer har bidragit till ökningen, alltifrån pandemin till klimatförändringar, har försämrat för människor och därmed orsakat extrem fattigdom som bland annat lett till slaveri.