47-åriga Juha kvävdes till döds på perrong– ordningsvakter döms

Susanne Nilsson
Stockholms tingsrätt dömde bägge ordningsvakterna för vållande till annans död.

Två ordningsvakter döms för vållande till annans död efter att 47-åriga Juha Hynninen kvävdes till döds vid ett ingripande mot honom förra sommaren. Det skriver Stockholms tingsrätt i ett pressmeddelande.

Händelsen inträffade i slutet av juli 2022 på perrongen vid Rådmansgatans tunnelbanestation i centrala Stockholm. Under ett ingripande mot Hynninen, som enligt uppgift ska ha uppträtt aggressivt, slog ordningsvakterna honom med sina batonger, brottade därefter ner honom på marken och tog ett grepp runt hans hals. Händelseförloppet filmades av flera personer som befann sig på platsen. Dessa filmer utgjorde viktig bevisning under rättegången.

Höll strypgrepp i över en minut

Den ena vakten, en 31-årig man, fick ner mannen på marken och kopplade ett strypgrepp runt hans hals. Därefter satte sig dennes kollega, en 24-årig kvinnlig vakt, på mannens rygg. Den manliga vakten höll sedan strypgreppet runt Juha Hynninens hals i minst en minut och tio sekunder. Därefter lades Hynninen, som då var livlös, i framstupa sidoläge och försågs med handfängsel. Fler ordningsvakter kom till platsen, men först efter flera minuter påbörjades hjärt- och lungräddning på den livlöse mannen. Då var han redan död.

Brott av normalgraden

Åklagaren yrkade på att ordningsvakterna skulle dömas till ett års fängelse för grovt vållande till annans död. Tingsrätten kom dock fram till att det rörde sig om brott av normalgraden och dömde ordningsvakterna till villkorlig dom och böter. De ska också betala skadestånd till Juha Hynninens mamma.

“Tingsrätten har bedömt att det genom en film som återger stora delar av händelseförloppet och den obduktionsrapport som har åberopats är bevisat att mannen avled till följd av ordningsvakternas agerande vid ingripandet. Tingsrätten anser även att ordningsvakterna, i samband med ingripandet, har agerat oaktsamt och att deras oaktsamma handlande har orsakat mannens död. Tingsrätten har emellertid funnit att gärningen ska rubriceras som vållande till annans död av normalgraden”, skriver tingsrätten i sitt pressmeddelande.