220 nya fångplatser skapas akut

Ricard Aron Nilsson
Foto: Kriminalvården

Regeringen har beviljat en begäran från Kriminalvården om att få utöka antalet platser på häkten och fängelser. Detta innebär att 220 nya platser kommer skapas under 2023.

Det råder en stor platsbrist inom Kriminalvården, som en akutlösning så kommer 220 nya platser att skapas genom att nya lokaler hyrs i anslutning till befintliga verksamheter. Detta kommer ske i Umeå, Luleå, Göteborg, Nyköping och Ystad.

Hyrs i nio år

Enligt vad som framkommer i ett pressmeddelande från regeringen så ska de nya hyresavtalen löpa i nio år. Fler beslut om utökade lokaler är att vänta.

Även fyra nya anstalter kan komma att byggas. I augusti begärde nämligen Kriminalvården 700 miljoner för nybyggnationer i Trelleborg, Norrköping, Kalmar och Värnamo.