15-årig elev gick till skolan trots avstängning – döms för olaga intrång

Nathalie Wästerlund

En 15-årig elev på en skola i Halmstad har dömts i hovrätten för olaga intrång. Anledningen till domen är att han dykt upp i skolan trots att han blivit tillfälligt avstängd.

I september förra året tog den 15-åriga pojken med sig en soft-air-gun till skolan där han ska ha skjutit på en annan elev. Baserat på detta, samt att han brutit mot skolans regler flera gånger tidigare, beslutade rektorn att stänga av honom från skolan. Avstängningen skulle vara från den femte till den sjunde september, och var till för att skolan skulle kunna planera för undervisning på annan plats för pojken.

Polisen kallades till skolan

Han och hans vårdnadshavare informerades om avstängningen, både skriftligt och muntligt. Rektorn uppgav enligt domen att han trots detta yttrat att han skulle komma till skolan ändå. Den femte september dök han mycket riktigt upp i skolan, där både rektor och lärare försökte hindra honom från att gå in i lokalerna, men när inte det gick så tillkallades polisen.

“Finns anledning att se allvarligt på”

Pojken åtalades för olaga intrång, och tingsrätten anser att hans handlande “utgör ett uppenbart trots mot skolans beslut som det finns anledning att se allvarligt på”. Påföljden bedömdes till 20 timmars ungdomstjänst, något som pojken försökte överklaga till hovrätten.

Hovrätten slog fast domen

Hovrätten tog upp fallet, men slog bara fast domen. I domskälet skrevs det att “en skola är inte en plats dit allmänheten har fritt tillträde. Elever och personal är emellertid behöriga att vistas i skolans allmänna utrymmen.” I utredningen framgick det också att pojken och hans vårdnadshavare informerats både muntligt och skriftligt om avstängningen, trots att pojken inte sade sig fått något sådan information.