100 miljoner extra till elladdningsstationer

Ricard Aron Nilsson
Foto: Hamid Ershad Sarabi - The uploader on Wikimedia Commons received this from the author/copyright holder., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91736149

Regeringen föreslår att 100 miljoner kronor extra ska gå till framförallt laddinfrastruktur.

Det så kallade Klimatklivet kan under 2024 fördela omkring fem miljarder kronor som ska användas för olika åtgärder att minska utsläppen av växthusgaser. Regeringen vill nu tillföra ytterligare 100 miljoner klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) framhåller att fler ställen att ladda på kommer göra att elbilen kommer bli ett rimligt alternativ för flera.

30 miljoner till biologisk mångfald

Miljöministern har även meddelat att regeringen vill öka anslaget då det gäller skötsel av värdefull natur. Därför planerar man att tillföra ytterligare 30 miljoner kronor till Naturvårdsverket. De stora nedskärningar som skedde 2023, verkar nu kompenseras till viss del.

Regeringens vårbudgeten i sin helhet presenteras den 15 april.